9 Days (Stray kids)
หลังจากผ่านวันเกิดไป ผมก็ต้องพบเจอคนแปลกหน้าที่เข้ามาวุ่นวายกับชีวิตวันละ 1 คน...ไม่รู้เลยว่าจุดประสงค์ของพวกเขาคืออะไร
Joy View 12.8K จอย
# เขตอาถรรพ์ | ทะเลสีเทา
#StrayKids #AllJeongin #ออลไอเอ็น
# 2 บท
เริ่มอ่านกันเลย
อ่านในแอป