ปรมาจารย์พิชิตมาร
สกุลใหญ่ 6สกุล คือ เจียง, หลาน, จิน, เนี่ย,ซิงและเวินต่อมาตระกูลเวินต้องการที่จะเป็นผู้นำในบรรดา 6 สกุล ทำให้เกิดเรื่องราวต่างๆ
837 จอย
# ดินแดนมหัศจรรย์
ยังไม่มีบทให้อ่าน