มันก็เหมือนกับการที่บังเอิญได้ยินเพลงหนึ่ง
จะตามหายังไง
410 จอย
# ท่าเรือสีรุ้ง
ยังไม่มีบทให้อ่าน