จบ
เด็กทุนที่(ไม่)ธรรมดา [SS1]#kookv
เมื่อมาเฟียอันดับ1ของโลกอย่างแทวีต้องมาปลอมตัวเป็นเด็กทุนเรื่องราวจะเป็นอย่างไร
Joy View 68M จอย
#kookv
# 48 บท
เริ่มอ่านกันเลย
อ่านในแอป