ข้าผู้ภักดี
องค์หญิงของข้า ได้โปรดกลับมายิ้มให้ข้าอีกครั้งเถิด
Joy View 107.7K จอย