จบ
ภพใหม่ฤทัยดวงเดิม
ภพที่ผ่านมาเป็นเพียงส่วนหนึ่งของภพปัจจุบัน นางจดจำเขาไว้ในหัวใจไม่เคยลืม แต่เขากลับหลงลืมนางจนหมดสิ้น
Joy View 67.8M จอย
# สำนักพู่กันจีน | สถานีอวกาศ
# 1 / 60 บท
เริ่มอ่านกันเลย
อ่านในแอป