ธิดาสวรรค์ อาภัพลิขิต
"ที่ใดไร้รักที่นั้นย่อมหม่นหมอง ดังเช่นสุริยาขาดจันทรา" เหม่ย เหนียง ผู้นี้ไร้ซึ่งรักมาสามหมื่นปี เป็นธิดาสวรรค์ แต่กลับมิเคยรู้จักคำว่า
Joy View 4.4K จอย
# ทะเลสีเทา | สำนักพู่กันจีน
# 5 บท
เริ่มอ่านกันเลย
อ่านในแอป