really (jido)
chubbyhamcheese By chubbyhamcheese
บอกฉันมาว่าแม้แต่ดวงดาวบนท้องฟ้าเธอก็จะเอามาให้ pairing: Jisoo x Doyoung
3.8K จอย 0 รีวิว
# ถนนสีชมพู
# 12 บท
เริ่มอ่านกันเลย
อ่านในแอป