is die ใบสั่งตาย
a.♥ By a.♥
เมื่อคนในกลุ่มต้องมาระแวงและทำอะไรบ้าๆตามคำสั่งถ้าไม่ทำ=ตาย พวกเขาจะรอดหรืิอไม่
57.2K จอย 0 รีวิว
# ลานฆาตกรรม | เขตอาถรรพ์
# 11 บท
เริ่มอ่านกันเลย
อ่านในแอป