My Destiny โลกใบนี้มีเพียงแค่เรา
KITNY's By KITNY's
เมื่อลิซ่าต้องเข้ามาเรียนมหา'ลัยที่กรุงเทพ แม่ของเธอจงส่งให้เธอมาอยู่กับเพื่อนสนิทผู้ชายสมัยเด็กของเธอที่ไม่ได้เจอกันตั้ง 15 ปี !
20.5K จอย 0 รีวิว
# 16 บท
เริ่มอ่านกันเลย
อ่านในแอป