My Destiny โลกใบนี้มีเพียงแค่เรา
เมื่อลิซ่าต้องเข้ามาเรียนมหา'ลัยที่ "กรุงโซล" แม่ของเธอจงส่งให้เธอมาอยู่กับเพื่อนสนิทผู้ชายสมัยเด็กของเธอที่ไม่ได้เจอกันตั้ง 15 ปี !
Joy View 45.9K จอย
# ถนนสีชมพู | ทะเลสีเทา
# 19 บท
เริ่มอ่านกันเลย
อ่านในแอป