รางวัล

Top 5 Workshop

(นิยายที่ได้คะแนนรวมสูงสุด 5 อันดับ จากการให้คะแนนของเมนเทอร์ใน workshop 5 ครั้ง)

Rank 1

ทุ่งเทวา #JoyAcademyReality
 • ดินแดนมหัศจรรย์
 • เขตอาถรรพ์

Rank 3

ลับแลสนธยา #JoyAcademyReality
 • เขตอาถรรพ์
 • ลานฆาตกรรม

04

ExGhostfriend คุณผีแฟนเก่า #JoyAcademyReality Misagi🌹
ถนนสีชมพู
ลานฆาตกรรม

*อันดับที่ 4 เป็นการได้ตำแหน่งร่วม เนื่องจากได้คะแนนเท่ากัน จึงไม่มีเรื่องที่ได้อันดับ 5

Top 3 Popular

(นิยายที่ได้คะแนนโหวตผ่าน Microsite สูงสุด 3 อันดับ จากชาวจอยลดา)

Rank 2

แมงมุมลายตัวนั้น #JoyAcademyReality
 • ท่าเรือสีรุ้ง

Rank 1

ExGhostfriend คุณผีแฟนเก่า #JoyAcademyReality
 • ถนนสีชมพู
 • ลานฆาตกรรม

Rank 3

The time comes true #JoyAcademyReality
 • ดินแดนมหัศจรรย์
 • ซุ้มเล่าเรื่อง

Top 3 ขวัญใจกรรมการ

(นิยายที่ได้คะแนนพัฒนาการดีเด่นรวมสูงสุดตลอดกิจกรรมจากเมนเทอร์ทุกคน)

Rank 1

ExGhostfriend คุณผีแฟนเก่า #JoyAcademyReality
 • ถนนสีชมพู
 • ลานฆาตกรรม

Rank 3

ทุ่งเทวา #JoyAcademyReality
 • ดินแดนมหัศจรรย์
 • เขตอาถรรพ์

*อันดับที่ 1 เป็นการได้ตำแหน่งร่วม เนื่องจากได้คะแนนเท่ากัน จึงไม่มีเรื่องที่ได้อันดับ 2

Top3 ขวัญใจทีมงาน

(นิยายที่ได้คะแนนความประทับใจสูงสุด 3 อันดับจากทีมงานจอยลดา)