BadgeLevel

Badge Level คืออะไร

Badge Level คือ สัญลักษณ์ที่บอกว่าบัญชีของเพื่อนๆ มีค่าประสบการณ์ในจอยลดามากน้อยแค่ไหน โดยแบ่งประสบการณ์ออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ อ่านเก่ง ปั่นเก่ง เปย์เก่ง และเป๋าตุง ยิ่งเพื่อนๆ ใช้งานตามเกณฑ์ต่างๆ ค่าประสบการณ์จะเพิ่มมากขึ้นและทำให้เลเวลสูงขึ้นนั่นเอง


อ่านเก่ง
ปั่นเก่ง

‘อ่านเก่ง’ คือ ค่าประสบการณ์จากการอ่านนิยายในจอยลดา ที่จะบอกว่าเพื่อนๆ อ่านนิยายในจอยลดาไปแล้วมากน้อยแค่ไหน ยิ่งอ่านมากเลเวลก็ยิ่งสูง แต่จะเป็นสายอ่านมากหรือสายอ่านน้อย ก็สามารถสะสมค่าประสบการณ์การอ่านนิยายจอยลดาได้เหมือนกัน มาอ่านจอยสะสมเลเวลอ่านเก่งกันเยอะๆ น้า