จบ
ก็แค่ไม่รัก | #หยิ่นวอร์
"ฉันแต่งเพราะจำเป็นต้องแต่งไม่ใช่เพราะรัก.." . "เขาไม่ได้ผิดอะไรเลย เขาก็แค่ไม่รัก"
Joy View 239.1M จอย
# ถนนสีชมพู | ทะเลสีเทา